VPN คืออะไร?

VPN หรือ เครือข่ายส่วนตัวเสมือน เป็นอุโมงค์ที่ปลอดภัยระหว่างอุปกรณ์สองเครื่องขึ้นไป VPN ถูกใช้เพื่อป้องกันการเข้าชมเว็บไซต์ส่วนตัวจากการสอดแนม การแทรกแซง และการเซ็นเซอร์ ExpressVPN ยังสามารถทำหน้าที่เป็นพร็อกซี ซึ่งช่วยให้คุณสามารถท่องเว็บได้โดยไม่ต้องระบุตัวตนจากทุกที่ที่คุณต้องการ

สืบเนื่องจากความต้องการในการทำงานจากนอกสถานที่ หรือจากที่บ้าน แต่่ต้องการทำงานเสมือนนั่งอยู่ในองค์กร สิ่งหนึ่งที่หลายๆ ทำ นั่นคือ การเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามายังในบริษัท ซึ่งอาจมีปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูล ดังนั้น จึงมีการพัฒนาโปรแกรม เพื่อให้การเชื่อมต่อมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สิ่งหนึ่งที่องค์ระดับกลาง ระดับใหญ่ใช้กันมากคือ การสร้างเครือข่ายเสมือน หรือที่เราเรียกว่า VPN

VPN ย่อมาจากคำว่า Virtual Private Network และถ้าแปลเป็นภาษาไทยแบบวิชาการ หมายถึง เครือข่ายส่วนตัวเสมือน ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายแบบส่วนตัว มีการเข้ารหัส และมีระบบรักษาความปลอดภัยสูง โดยการเชื่อมต่อนี้ จะทำผ่านระบบเครือข่ายสาธารณะทางอินเตอร์เน็ต นั่นเอง  ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ การทำ VPN จะหมายถึง การเชื่อมต่อจากเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง แต่มีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น

Private Network หรือเครือข่ายส่วนตัว เป็นอีกหนึ่งคำศัพท์ที่กล่าวถึง ซึ่งมีความหมายว่า การสื่อสารผ่าน VPN นั่นน จะมีการเข้ารหัสข้อมูลก่อนการส่ง ซึ่งแน่นอน ย่อมเกิดความปลอดภัยของข้อมูลมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างการสร้างระบบ VPN

  • อุปกรณ์ทำสำหรับทำ VPN (มักจะอยู่ร่วมในอุปกรณ์ประเภท Firewall)
  • ตั้งค่า VPN ว่าจะให้เชื่อมต่อผ่าน IP ไหน และมีการกำหนด User และ Password
  • ผู้ใช้งาน จะต้องติดตั้งโปรแกรมเสริมสำหรับการใช้งาน VPN โดยเฉพาะ

สรุปการใช้งาน VPN

ผู้ใข้งานเพียงแค่ติดตั้งโปรแกรมที่ทาง admin ของบริษัทให้มา และเชื่อมต่อผ่าน user และ password ที่กำหนดมา จากนั้นทำการเชือมต่อ เราก็สามารถใช้งานข้อมูลหรือโปรแกรมต่างๆ เสมือนหนึ่งอยู่นั่งอยู่ในบริษัทเลยทีเดียว

จุดเด่นที่น่าสนใจของ VPN

  • แน่นอน ต้องเป็นเรื่องของความปลอดภัย
  • สะดวก สามารถทำงานที่ไหนก็ได้
  • ความเร็วที่ได้ ใกล้เคียงเหมือนกับนั่งทำงานในสำนักงาน

สำหรับพนักงานบริษัท หรือเจ้าของกิจการ ถ้าต้องการใช้งาน คงต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ของบริษัท เพื่อทำการติดคั้งระบบ VPN ซึ่งส่วนตัวแล้ว ได้เคยทดสอบใช้งานทั้งองค์กรขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ซึ่งค่าใช้จ่ายก็ถือว่าไม่แพงมากนัก เริ่มต้นประมาณ หมื่นต้นๆ ก็สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้ คงต้องขึ้นกับขนาดขององค์กรเป็นหลักด้วยเช่นกัน

ที่มา : http://www.technointrend.com/virtuall-private-network/

VPN คืออะไร?
Scroll to top